onsdag 12 maj 2021

Vecka 20

Schema vecka 20

Måndag: Idrott UTE

Tisdag: 

Onsdag:

Torsdag: Idrott UTE & Läxor in

Fredag: Nya läxor ut


Läxor: 

Läsläxa kapitel 23

Matteblad med mätning och multi/addition

Från och med måndag börjar uteidrotten. Tänk på kläder efter väder.

_____________________________________________________________

Hej alla vårdnadshavare!

Det har varit en solig och kort vecka. Men vi har ändå hunnit en hel del.

På matten har vi fortsatt att jobba med mätning.

På svenskan har vi tränat på att skriva instruerande texter.

På NO:n har vi fortsatt arbetet med våra olika fjärilars livscykler.

På SO:n har vi pratat om hur man bodde på landet och i staden för hundra år sedan.

Hoppas alla får en fin långhelg så ses vi nästa vecka igen.

Hälsningar Ansi, Emma, Montaha och Veronika 

fredag 7 maj 2021

Schema vecka 19

Måndag: Idrott

Tisdag: 

Onsdag:

Torsdag: Lovdag - ingen skola

Fredag: Lovdag - ingen skola


Läxor: Inga läxor nästa vecka! 

______________________________________________________________

Hej alla vårdnadshavare!

Nu har ännu en vecka sprungit förbi. Den här veckan har vi på matten jobbat med bråk och så har vi börjat repetera hur man mäter med linjal.

I svenskan har vi pratat om verb i dåtid och nutid.

I SO:n har vi börjat jobba med skolan förr i tiden. Vi har läst en text och tittat på en film som handlade om hur det var att vara barn för hundra år sedan. Varpå vi fick frågan: "Men var alla fröknar sådär elaka förr i tiden?"

På NO:n har vi börjat prata om livscykler och har börjat "forska" om olika fjärilar.

I engelskan har vi repeterat lite av vad vi har gjort i de senaste kapitlen i engelskaboken. Vi har pratat om födelsedagskalas, djur, mat och färger.

Hoppas att alla får en fin helg så ses vi nästa vecka.

Hälsningar Emma, Ansi, Veronika och Montaha


fredag 30 april 2021

 Schema vecka 18

Måndag: Idrott

Tisdag: 

Onsdag:

Torsdag: Idrott, läxor in och nallen in.                                                                                        

Fredag: Nya läxor och nalle ut. 


Läxor: 

Arbetsblad i matte, uppställning.

Läsläxa kapitel 22 - Fördröjningen

_________________________________________________________________

Hej alla vårdnadshavare! Här kommer några rader om veckan som varit.

I matten har vi börjat arbeta med addition med uppställning, med två minnessiffror. 

I svenskan har vi pratat om kort å-ljud och tränat på när det ska vara o eller å.

I NO:n har vi påbörjat ett nytt område som handlar om årstider och livscykler.

På SO:n har vi avslutat arbete om återvinning.

I engelskan har vi tränat på hörförståelse med klassiska sagor. 

Hoppas nu att alla får en fin helg så ses vi nästa veckan igen!

Trevlig Valborg hälsningar:

Emma, Ansi, Veronika och Montaha

tisdag 27 april 2021

Information om smittoläget på förskolor och skolor i kommunen

 

Information från Ödeshögs kommun angående skärpta rutiner

                                                                                                   2021-04-27

 

Skärpta rutiner kring beslut som kan påverka smittspridning

Förra veckan åkte kommunens tredjeklassare på en studieresa till Ekehagens Forntidsby. I bussen åkte elever från två olika skolor, Fridtjuv Bergskolan och Rök skola. Resan har blivit ifrågasatt av vårdnadshavare utifrån den ökade smittspridningsrisk som resan ansågs medföra. Till följd av detta vill vi informera hur resan genomfördes och vilka förebyggande åtgärder som vidtogs inför och i samband med resan. Vi vill också informera om de skärpta riktlinjer kring beslutsfattande inom kommunen som händelsen utmynnat i.

Inför skolresan gjordes en rad överväganden vad gäller risk för smittspridning och resan bedömdes vara genomförbar med smittförebyggande åtgärder.

Under resan satt elever och personal från de olika klasserna/skolorna frånskilda från varandra med en stolsrad emellan. Elever och personal spritade händerna och bar munskydd i bussen. På resmålet var aktiviteterna utomhus och klasserna hölls hela tiden åtskilda.

Då resan väckt oro bland vårdnadshavare och med tanke på den ökade smittspridningen i Ödeshög borde inte resan ha genomförts.

Vi tar oro, ifrågasättande och kritik på stort allvar och arbetar aktivt med att säkerställa rutiner och åtgärder.

Ödeshögs kommun skärper upp samt tydliggör nu riktlinjer. Beslut av mer komplex karaktär där risken för smittspridning finns med som en av faktorerna ska lyftas in i kommunens krisledningsstab via verksamheternas förvaltningschefer. Samtlig personal får information om detta.

Krisledningsstaben fortsätter att diskutera vidare åtgärder.

Kommunen arbetar hela tiden aktivt med åtgärder för att förhindra ökad smittspridning.

Läs mer om hur förskola, skolan och fritids arbetar på kommunens webbplats www.odeshog.se

Denna information ligger som en webbnyhet på kommunens webbplats under utbildning

                                                                                                   

 


fredag 23 april 2021

Schema vecka 17

Måndag: Idrott

Tisdag: 

Onsdag:

Torsdag: Idrott, läxor in och nallen in.                                                                                        

Fredag: Nya läxor och nalle ut. 


Läxor: 

Arbetsblad i matte.

Arbetsblad i svenska, skriva dialoger.

INGEN LÄSLÄXA DENNA VECKA!

_________________________________________________________

Hej alla vårdnadshavare!

Här kommer några korta rader om denna vecka.

I svenskan har vi jobbat med talstreck och dialoger.

På matten har vi jobbat med ökning och minskning av hundratal.

I SO:n har vi pratat om metallskrot, konservburkar och elavfall.

På NO:n har vi nu avslutat vårt område om rymden.

I engelskan har vi pratat om årests månader och om födelsedagar.

Hoppas nu alla får en trevlig helg så ses vi på måndag igen.

Hälsningar Emma, Ansi, Veronika och Montaha

fredag 16 april 2021

Schema vecka 16

Måndag: Idrott

Tisdag: 

Onsdag:

Torsdag: Idrott, läxor in och nallen in.                                                                                        

Fredag: Nya läxor och nalle ut. 


Läxor: 

Matteblad: På ena sidan är det multiplikation och där ska alla uppgifter göras. På sidan märkt Träna tallinjen 2 finns fem uppgifter markerade A, B, C, D och E. Uppgifterna D och E är extra utmaningar, de är frivilliga. A, B och C är däremot obligatoriska.


Läsläxa kapitel 21 - Galna ungar!

______________________________ 

Hej alla vårdnadshavare i årskurs 2!

Så är vi då igång igen och eleverna tycker att den här veckan har gått fort. Vi har hunnit med massor.

På svenskan har vi tränat vidare på ng-ljudet, på att beskriva djur med olika adjektiv samt tränat på vilket ord som beskriver djurs olika läten. Vi har tränat läsförståelse och jobbat med arbetsschema.

På matten har vi arbetat med minskning och ökning av tiotal och på engelskan har vi jobbat vidare med våra dialoger. 

På SO:n har vi fortsatt att prata om återvinning. Vi har den här veckan pratat om vad som händer när man återvinner plast, papper och vad som händer när man pantar flaskor och burkar. 

På NO:n har vi pratat om planeten Merkurius. Visste ni att ett år på Merkurius är bara 88 dagar? Eller att ett dygn på Merkurius motsvarar cirka 176 dagar på jorden? 

På bilden har vi gjort fina raketer som ni kan se på bilderna nedan.

Den här veckan har vi börjat träna med rytminstrument på musiken. Vi ska spela till sånger och sedan visa upp för klassen. 

Hoppas nu alla får en fin helg så ses vi nästa vecka igen.
Emma, Ansi, Veronika och Montaha